Aarsdale    

Borgerforening

 

 

 

 

 Hvis der nogen der vil have billeder her på siden

 så send dem på mail til mig, så lægger jeg dem ind.

Billeder

 

 

Velkommen til

Aarsdale Borgerforenings

hjemmeside

 

 

 

...og velkommen til det idylliske Fiskerleje, beliggende på klippekysten mellem Nexø og Svaneke.

 

 

Hjemmesiden er et nyt initiativ som vi håber vil blive godt brugt, og som vi vil udbygge med tiden.

 

 

Hvem er vi: Bestyrelsen

 

 

Her finder du vores Vedtægter

 

 

Borgerforeningens adresse: Brugsebakken 5, Aarsdale, 3740 Svaneke

 

Udlejning af borgerhuset    Kontakt: Kirsten Clausen    Tlf 56 49 68 82

 

Medlemsskab:                       Kontakt: Birthe Kuhre        Tlf 56 49 68 42

 

Kontingent:                            Årligt pr. Person                100,00 kr.

 

                                              Årligt pr. Pensionist             65,00 kr.

 

Et godt år i Aarsdale Borgerforening

2013 var et rigtig godt år i Aarsdale Borgerforening – det blev bekræftet ved generalforsamlingen, som foreningen holdt i februar.

Der har været rigtig mange gode arrangementer for foreningens medlemmer. Faktisk har der været 19 egentlige arrangementer i årets løb, med et samlet deltagerantal på 13-1400 – eller i gennemsnit 70 pr. gang. Dertil kommer julemarkedet, hvor et fire-cifret antal gæster kom på besøg i løbet af de to dage.

Arrangementerne har for eksempel været fællesspisning, søndagsbrunch og vinsmagning, billedaftener med lokalarkivet, festlige aftener med Lillian Hjorth-Westh, fugletur, lagkagedag, tøseaften, sangaften med levende musik, bankospil og både juletræsfest og fastelavn for børnene. Udover disse arrangementer er der en række grupper, der mødes jævnligt. Det er for eksempel billard, lokalarkivet, Nørkleklubben og en madklub. Nogle af disse grupper vil gerne have flere deltagere – og ellers giver huset gode muligheder for, at der kan oprettes flere grupper.

Derudover har naturgruppen lavet en meget flot plakat om plante- og dyrelivet omkring Aarsdale. Plakaten deles gratis ud til byens borgere – og foreningens medlemmer uden for byen. En fast gruppe af mennesker har igen i år stået bag indsamling og afsendelse af en hel container fyldt af gaver til landsbyen Pah i Mali (i Afrika). Foreningens bibliotek i Aarsdalehuset fortsætter også, som et af landets få private biblioteker.

Foreningens medlemmer står selv for vedligeholdelse af bygningerne – og der har heldigvis ikke været de store ting i år. Så blev kræfterne til gengæld brugt på vedligeholdelse og opstilling af borde og bænke i Aarsdale – og græsslåning på de grønne arealer.

Der er investeret i nye borde og supplering af service mv. til lokalerne i Aarsdalehuset. Huset lejes fortsat ud – på favorable betingelser, synes vi. Der er dog stadig god plads til flere udlejninger, for der bliver ikke holdt så mange fester mere, som ”i de gode gamle dage”.

Den gode deltagelse i aktiviteterne – og de mindre omkostninger til vedligeholdelse – har betydet, at økonomien i år har været rimelig med et lille overskud på driften. Til gengæld har bestyrelsen valgt at nedskrive værdien af huset, sådan at det samlede resultat betyder, at vi har egenkapitalen i behold.

Med de aktiviteter og et tilfredsstillende resultat var fire af bestyrelsens medlemmer på valg. De blev alle genvalgt – der var nu heller ikke modkandidater !

Foreningen er nu allerede godt i gang med 2014 – og det høje aktivitetsniveau og den gode deltagelse fortsætter. Foreningen vil i den kommende tid også arrangere møder omkring fjernvarmen i samarbejde med Bornholms Forsyning og om bredbåndsforbindelse i samarbejde med Bornholms Fibernet.

Bestyrelsen takker for et godt år og håber, at alle foreningens medlemmer fortsat vil have glæde af foreningens arrangementer.

Hilsen

Bestyrelsen

 

"Vores" container er nu ankommet til Dakar, hovedstaden i Senegal. Den er blevet læsset af, og skibet Hyundai Singapore er fortsat til Cape Town med videre kurs til Durban.
Containeren skal derefter videre med tog til Bamako. Det kan godt tage sin tid, før den når så langt.
Verden er stor. Toldpapirerne er sendt med kurerpost til Bamako, og Sidi Karembé, viceborgmester og vores kontaktperson i landsbyen Pah, er rejst til Bamako ( hovedstaden i Mali).
Jeg har talt med ham i telefonen, og han kunne fortælle, at hans busrejse fra landsbyen og sydpå til Bamako havde været med mange sikkerhedstjek. Nu skal han bruge de næste dage på at gå fra kontor til kontor i erhvervs- og handelsministeriet for at skaffe toldfritagelsen. Når så han har fået den, kan han igen rejse tilbage til landsbyen og bare vente på at containeren kommer med lastbil."

 

15. juli. Der holdes møde i arbejdsgruppen i Aarsdale Borgerforening for at planlægge indsamling og pakning af den kommende container. Sv. Erik og Lasse koordinerer afhentning og organiserer pakning. Lene og Kirsten indsamling af ting til landsbyens børn. Anette ordner diverse attester og kommunikerer med landsbyen. Vibeke er ansvarlig for indsamling og pakning af medicin. Edith har ansvar for undervisningsmateriale til alfabetiserings projektet.
20. juli. Der kommunikeres med landsbyen. Vi forslår, at der foruden cykler og værktøj også sendes skolemøbler til landsbyens skole som trænger til fornyelse. På skolen synes man, det er en god idé.
Udover cykler vil vi derfor også forsøge at skaffe skolemøbler.
16. august. Den store container på 40’’ ankommer til Aarsdale. Den bliver placeret på Urmarken 2. Vognmand Henning Mikkelsen koordinerer transporten t/ret.
På pladsen foran H.P. Mikkelsen, Urmarken 4 , er der opsamlingssted.
Mindre ting samles i garagen i H.P. Mikkelsens hus.
Der er planlagt pakning onsdag d. 21. og 22. august.
23. august containeren forlader Aarsdale.
29. august. Containeren afgår med skib mod Antwerpen og forventes at ankomme til Bamako d. 20.oktober alt afhængigt af, hvor lang det tager med togrejsen Dakar - Bamako. Fra Bamako skal containeren videre til landsbyen Pah, hvilket måske vil tage yderligere 1 uge.
Har du lyst til at kikke forbi eller evt. være med til at give en hånd d. 21. eller 22. er du meget velkommen.
Ring evt. til Anette 60745915/56499041; Lene 56496517; Kirsten 56496882
Man vil løbende kunne følge containerens rejse på www.iknet.dk

       

 

 

 

 

 

Send en mail hvis i vil have noget på hjemmesiden: kimkure@gmail.com

 

        

 

 

 

 

 

 

Aarsdale Mølle

Granitværkstedet

 

 

 

 

 

 

Borgmesteren i Pah/landsbyen i Mali sender os i Årsdale en hilsen.
http://www.bornholmstidende.dk/?Id=34397

 

 

 

 

Cykelværksted på vej fra Aarsdale til Afrika