top of page

Her BOR Vi - et projekt i Aarsdale

Projektleder: Lene Stenstrop

 

Oktober 2020 blev den helt store dag. Her fik vi checken fra NordeaFonden på kr.:   969.498,-

Rigtig mange timer er brugt inden da, med udarbejdelse af projekt ansøgning til NordeaFondens  pulje målrettet små byer, under temaet HER BOR VI!

Med Covid-19 og dens benspænd i den ene hånd og forsøget på at kommunikere med borgerne i den anden hånd samt masser af analoge opslag, hvor der blev sparret med byens borgere, blev der udfærdiget en ansøgning.

Her Bor Vi projektet består af 3 delelementer:

1 En opgradering af legepladsen.
2 Etablering af en motionsplatform i tilknytning til legepladsen.
3 En ny sauna på midtermolen i Aarsdale Havn.

Umiddelbart tre enkle ting, men byens placering, og helt gængse lovkrav med afsæt i, at vi er kystnær by, har betydet rigtig megen kommunikation, med forskellige myndigheder. Kystdirektorat, Strand-/naturbeskyttelse BRK’s forskellige forvaltninger samt Aarsdale Havn, for fuldmagter, dispensationer og godkendelser.

Endvidere har Covid-19 påvirket hele håndværksbranchen og dertilhørende materialepriser, hvilket betyder at vi ikke er helt i mål med budgettet.

Ud over NordeaFonden har Aarsdale Borgerforening givet 40.000,- Aarsdale Sauna Laug 10.000,- og Sparekassen Bornholms Fond 40.000,-.

Fase 1: Legepladsen er etableret.
Fase 2: Motionsplatformen er etableret.
Fase 3: Sauna er i proces og forventes færdig ultimo december 2021.

Sideløbende med Her Bor Vi projektet, er der etableret en badetrappe, hvor saunaen skal opføres. Den er opført med sponsorater fra Sparekassen Bornholms Fond 20.000,- og Bornholms Brand 20.000,-.
Gelænder på trappen er udført og sponseret af snedker Nikolaj Eis.
Opsætning af trappe er sponseret af Aarsdale Bådebyggeri v/ Werner Møller.   

Fodboldbanen, der ligger i nær tilknytning af legepladsen trængte ligeledes til en kærlig hånd. Her har BRK sponseret indramning af banen med træstammer. Der er indkøbt små flytbare mål med hovedsponsor Kim Pelle, suppleret op af Kim Sandersen, Jeppe Højer, Stig Lodberg, Erik Mohr, Lene Stenstrop, Mikkel Schmidt, Finn Foxdal og Henriette Stakemann.

Petanque banerne trængte ligeledes til en kærlig hånd, efter en vældig storm. Aarsdale Borgerforening har betalt materialerne, mens en gruppe frivillige nu har fået etableret måske Danmarks flottes beliggende petanquebaner.

Samlet set, har vi nu et sammenhængende rekreativt område beliggende ud til kysten i et virkelig naturskønt område, det er helt unikt, det skal vi passe på. Mange benytter området til leg, socialt samvær, motion og kaffe-/madpakkested.

Et stort tusind tak til alle, der har bidraget.

Kort om fase 2 af  Nordeaprojektet

Så nåede vi i mål med

Legepladsen er et hit, det kan ikke være mere glædeligt, den er i fuld brug.

 

Motionsplatformen fik sine ’ben’ fredag d. 24. september og kan nu i dag mandag d. 27. september tages i brug. Der skal lige rives lidt, og vi forsøger at skaffe nogle tunge gummimåtter, men man kan sagtens gå i gang med sin styrketræning. 

 

Opgaven var ikke blevet løst uden hjælp fra Finn på Frennegård, der kunne låne os en gravemaskine. Gert havde fuldstændigt styr på, hvordan en sådan håndteres, og Palle kom med værktøj der kunne klare selv de mest genstridige boringer, i det meget hårde træ.

 

Jesper og Tina fik en uventet opgave med at hente ekstra cement. Ganget op med antallet af poser fra byggemarkedets lager på trailer og fra trailer til byggepladsen, blev det til et lille tons de havde mellem hænderne.

 

Linette, Harriet, Stig, Kasper, Kim, Jesper, Tina og undertegnede var ’vandbærer’. Elsebeth og Lis var forsyningstroppen med herlige kager og kaffe – Stort tak til alle.

 

Der skal findes en plan for vedligeholdelse af området, det skal vi selv klare, men mit ønske er, at vi finder et selvkørende team, på samme måde som vi har græsholdet i byen. Man må gerne melde ind til mig, hvis man vil være en del af et sådant team. Det tager en person en lille time at slå græs og brombær så det kan holdes nede.

 

Gruppe ved byskilt.JPG
image002.png
IMG_0137 sauna i fuld størrelse nov 2021.jpg
sponsorater.jpeg
bottom of page