top of page

Om Aarsdale

Byen i dag

!.januar 2016 blev befolkningstallet i Aarsdale opgivet til 399. Siden 2014 var det faldet med 32.

I dag har de fleste familier bil, her er gode busforbindelser og det tager ikke lang tid at komme til de store butikker i Svaneke eller Nexø. Aarsdale har haft mange butikker, der næsten alle er lukket igen: Brugsforeningen, købmandsgården, slagteren, bageren, frisører og skomagere. Her er dog stadig et flot røgeri og en stor byggevirksomhed. For få år siden åbnede en foreningsdrevet købmand. Den fungerer helt på frivillig basis med begrænset åbningstid, og er ud over at være en købmand også et samlingssted, hvor der er kaffe på kanden og ofte musik på terrassen.

Havnen er stadig en fiskerihavn. Men den er i dag også en lystbådehavn, og den benyttes fra tidligt forår også af trollingfiskere og sportsdykkere. Havnen har fine toilet- og badeforhold, så den i dag er kendt som en stille og rolig lystbådehavn for turistsejlere.

Byen har et meget aktivt foreningsliv, blandt andet organiseret af Aarsdale Borgerforening. Der er mange muligheder for at møde andre mennesker – vinteraftenerne behøver ikke at være ”lange”. 

Borgerforeningen har store og små arrangementer. Programmet kan ses i udhængsskabet på Aarsdalehuset i Brugsebakken.  Borgerforeningen står også for meget andet – for eksempel udlejning af lokaler i Aarsdalehuset, pasning af grønne områder, opsætning af borde og bænke og juleudsmykning. En gang hver sommer  går byens forskellige foreninger sammen om at lave en fest nede på havnen. Det er ikke en havnefest, men en fest for de, der bor eller har tilknytning til Aarsdale.

bottom of page