top of page

Velkommen til vores by og Borgerforening

Gennem en række år har en gruppe aktive mennesker med mange forskellige kompetencer formået at ombygge og vedligeholde et stort hus, skaffe god økonomi og arrangere mange aktiviteter til glæde for lokalsamfundet og medlemmer udefra.

 
Om huset
 
Huset, Brugsebakken 5-7, blev bygget i 1904 af bygmester M.J. Davidsen. Det stod færdigt den 4. september og havde da kostet kr. 5.000,00, inklusiv fodmur i granit.
 
Pakhuset mod øst, som har hejseværk, blev bygget i 1925 af bygmester Bertelsen. I 1935 blev facaden ændret med ny trappe og nye vinduer.
 
I 1980/81 blev huset ombygget. 
Efter at det frivillige bibliotek blev nedlagt i 2015 er lokalerne blevet inddraget og istandgjort, hvilket giver mulighed for endnu flere aktiviteter.
Bestyrelsen valgt 2022

Forperson. Mads Trærup  madsterix@hotmail.com

52106002

Næstformand. Lasse Petersen sirlaze@gmail.com 21803733

Kasserer. Karen Lynn Jacobsen karen.lynn.jacobsen@brk.dk 30182187

Bestyrelsesmedlemmer

Claes Larsen bornholmsdental@mail.dk 40276941

Jens Orland jeorl@mail.tele.dk 23326331

Kamilla Vigsø kamillala86@gmail.com30294362

Katrine Foxdal katrinefoxdal@gmail.com 29427930

Klaus Petersen klausogkia@me.com 24208402

Lisbeth Dam Mikkelsen lisbeth_dam@hotmail.com 30104145

Suppleant. Claus Milo Sørensen  clausmilo@gmail.com 22295395

Læs referat fra generalforsamlingen 2021 her

Læs årsberetning 2021 her

bottom of page